Thursday, December 11, 2008 at 9:17 AM |  
KUALA LUMPUR 10 Dis. – Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi hari ini membentangkan di Dewan Rakyat Rang Undang-Undang Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2008 dan Rang Undang-Undang Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2008 – mengotakan apa yang dijanjikannya untuk membawa pembaharuan terhadap integriti bidang kehakiman dan agensi membanteras rasuah di negara ini.
INTIPATI RANG UNDANG-UNDANG
Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman
*Ia dibentangkan bertujuan mendukung kebebasan berterusan badan kehakiman negara.
*Di bawah peruntukan tersebut, Perdana Menteri mestilah mendukung kebebasan berterusan badan itu dengan mengambil kira keperluan mempertahankannya dan badan kehakiman mempunyai sokongan yang perlu untuk membolehkannya menjalankan fungsi serta peranannya.
*Sekiranya diluluskan, rang undang-undang itu akan membawa kepada penubuhan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (SPK) yang berfungsi memilih hakim mahkamah atasan untuk pertimbangan Perdana Menteri.
Suruhanjaya Cegah Rasuah
* Matlamat utama adalah untuk menggalakkan integriti dan kebertanggungjawaban pentadbiran sektor awam dan swasta dengan menubuhkan sebuah badan pencegahan rasuah yang bebas dan bertanggungjawab.
* Rang undang-undang itu memberi perlindungan penuh kepada pemberi maklumat rasuah.
* Di bawah Seksyen 65 rang undang-undang tersebut, sebarang aduan yang diterima oleh Suruhanjaya berhubung kegiatan rasuah, maklumat mengenainya dan identiti sumber hendaklah menjadi rahsia antara pegawai yang membuat aduan dan pemberi maklumat itu.
* Seksyen itu menyatakan bahawa segala-gala yang terkandung dalam maklumat itu, identiti pemberi dan hal lain yang berkaitan tidak boleh didedahkan atau diperintah supaya didedahkan dalam sebarang prosiding mahkamah, tribunal atau kepada pihak berkuasa lain.
utusan malaysia 11 Dis 2008
Posted by tajau singa raja

0 comments:

Visit the Site
MARVEL and SPIDER-MAN: TM & 2007 Marvel Characters, Inc. Motion Picture © 2007 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. 2007 Sony Pictures Digital Inc. All rights reserved. blogger templates